Gydytojai
    Gydymo įstaigos

      Logopedas

      Logopedai – įvarius kalbėsenos sutrikimus, tai yra nukrypimus nuo bendrinės kalbos normų (trūkumus, defektus, ydas), gydantis specialistas. Logopedijos specialistas užsiima žmogaus foneminės klausos lavinimu, garsinės analizės ir sintezės mokymu bei tikslių garsų tarimo trūkumų šalinimu.