Gydytojai
    Gydymo įstaigos

      Psichologas

      Psichologai – asmenys, specialių testų pagalba tiriantys įvarius žmogaus psichikos procesus, susijusius su mąstymo adekvatumu, dėmesingumu, atmintimi bei intelektiniais gebėjimais. Psichologijos specialistas užsiima asmenybės bruožų tyrimais, kurių pagalba išsiaiškina žmogaus sugebėjimą užmegzti santykius, savęs įvertinimą, intraversiją bei ekstraversiją ir kitus dalykus. Psichologas konsultuoja tarpasmeninių, šeimos ar darbo santykiuose iškilusių problemų sprendimo klausimais. Tokios konsultacijos vadinamos psichologiniu konsultavimu.